Delegacija od sedmoro članova Udruge kampista Hrvatske uputila se sa dva autodoma na 1300 km daleku destinaciju susreta kampista Europe. Budući da je naša udruga  organizator slijedečeg EUROPA RALLY-a  (01.- 05. 06. 2017. Kamp Njivice/Krk) krenuli smo na put oboružani sa velikim brojem brošura kampova,  rally brošurom  56. EUROPA RALLY-a kao i rolerima vezanim za to događanje.

Od 20 zemalja koje su uzele učešće na tom skupu najviše je došlo posada iz Njemačke (220), Švicarske (53), Velike Britanije(45), Nizozemske(31) i Belgije(29)., od ukupno 522 posade.

Tako veliki broj učesnika iznenadio je organizatore, pa su u hodu morali mijenjati program događanja, jer su bili determinirani sa kapacitetima dvorana za večere i druženja

Ćim smo stigli u Kamp Schatberg odmah smo uspostavili kontakte sa našim prijateljima iz cijele Europe i započeli sa promocijom Hrvatske i kampa Njivice kao domačina slijedečeg EUROPA RALLY-a.

Svi učesnici 55.ER pokazali su veliki interes da slijedeće godine posjete Hrvatsku i uzmu učešće na 56. EUROPA RALLY-u

B.M.